miMakker Netje van Betje, gevestigd aan Haringvliet 1 5751 SH Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
http://www.netjevanbetje.nl
Haringvliet 1
5751 SH Deurne

Antoinette Jansen is de functionaris Gegevensbescherming van miMakker Netje van Betje. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

miMakker Netje van Betje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website d.m.v. foto’s na toestemming

3. miMakker Netje van Betje verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Verslaglegging met toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordigers van (miMakker)-bezoeken met als doel deze over de uitvoering van de dienstverlening te informeren. Van toepassing bij mensen met dementie en een verstandelijke beperking.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

miMakker Netje van Betje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Het afhandelen van de betaling
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen en diensten en producten
 • Je gegevens te gebruiken als referentie op de website www.netjevanbetje en/of sociaal media van miMakker Netje van Betje

Op basis van de volgende grondslagen verwerkt miMakker Netje van Betje uw persoonsgegevens:

 • Toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden
 • Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkenen vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

miMakker Netje van Betje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bv een medewerker van Netje van Betje) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

miMakker Netje van Betje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Algemene persoonsgegevens (zoals genoemd onder punt 2)                                             *   Bewaartermijn: 7 jaar/reden: fiscale gronden  
 • Verslagen (als genoemd onder punt 3)
 • Bewaartermijn: 1 jaar
 • Beeldmateriaal ( foto en videomateriaal)
 • Bewaartermijn: zoals overeengekomen met betrokkene

7. Delen van persoonsgegevens met derden

miMakker Netje van Betje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. miMakker Netje van Betje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door miMakker Netje van Betje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

miMakker Netje van Betje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persgegevens beveiligen

miMakker Netje van Betje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.